WHO's Sundhedsdag 7 April 2014

World Health Organisations Day 7 April 2014

Temaet for World Health Day 2014, er vektorbårne sygdomme, under sloganet "Lille bid: stor trussel".

Vektorer er små organismer, der bærer sygdomme og spreder dem fra person til person og sted til sted. De kan sætte vores helbred i fare, hjemme og når vi rejser. Hvert år er der mere end en million mennesker der dør af vektor-bårne sygdomme såsom malaria, denguefeber, schistosomiasis, leishmaniasis og gul feber. Mange flere mennesker står tilbage med kronisk sygdom og handicap som følge af en infektion.

Det er tid til at drage den globale opmærksomhed denne trussel, som vektorer og vektorbårne sygdomme er. The World Health Day Kampagnen sigter mod at øge bevidstheden om truslen fra vektorer og vektorbårne sygdomme og opfordrer familier og lokalsamfund til at tage simple foranstaltninger til at beskytte sig selv.

World Health Day 2014: "Lille Bid, Stor trussel"

Myg, fluer, flåter og lus kan være en trussel mod dit helbred - og din familie - derhjemme, og når de rejser. Dette er budskabet i dette års World Health Day, den 7. april. Disse små korte videos fremhæver simple foranstaltninger, vi kan tage for at beskytte os selv.